ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองการประปา
  เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
  ภาพรวมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
  ภาพรวมบุคลากร
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  กฎและระเบียบ ทต.หัวนา
 
ค้นจาก webค้นจากgoogle
 
   
   
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

     
 
 
เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีพื้นที่เขตเทศบาล จำนวน ๙.๒ ตารางกิโลเมตรหรือ ๕,๘๔๔ ไร่ มีฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  มีอาณาเขตเทศบาลเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านข่าใหญ่ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เขตองค์การบริการส่วนตำบลหัวนา
ทิศใต้ติดกับ บ้านลาด ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 
 
     
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8